13 juli 2024 Contact Terug naar Napoleon

Regelgeving rond kansspelen en weddenschappen

De kansspelindustrie is sterk gereguleerd. Online kansspelen of weddenschappen kunnen opwindend en meeslepend zijn, maar het is absoluut noodzakelijk dat deze activiteiten gebeuren binnen een duidelijk omschreven, wettelijk kader waar geen enkele afwijking op toegestaan is.

Napoleon Sports & Casino past met volle overtuiging  die strenge regelgeving toe en engageert zich om te allen tijde:

  • de bescherming van minderjarigen te waarborgen. Dit is een fundamenteel beginsel van onze aanpak.
    • Al onze sites vermelden duidelijk dat de toegang verboden is voor personen jonger dan 18 jaar. Napoleon accepteert alleen spelers ouder dan 18 jaar voor sportweddenschappen en ouder dan 21 jaar voor virtuele weddenschappen.
    • We voeren géén promotiecampagnes die zich specifiek op minderjarigen richten.
    • Om het risico voor minderjarigen te beperken, verifieert Napoleon de identiteit van zijn klanten wanneer de activiteit van kinderen wordt vermoed. Hoewel wij veel tijd en moeite besteden om te voorkomen dat kinderen op onze platformen spelen, willen we ook ouders/voogden erop attent maken dat kinderen niet toegelaten zijn op onze sites. Zelfs niet met ouderlijke toestemming.
  • de toegang tot onze platformen te controleren en te beperken tot personen die op de hoogte zijn van de regels die gelden en tot personen aan wie geen verbod is opgelegd om te spelen of weddenschappen af te sluiten. Wij hebben instrumenten ingevoerd die controle en identificatie mogelijk maken.
  • de identiteit van nieuwe klanten te controleren bij registratie. We gebruiken hiervoor officiële en erkende software of platformen, zoals het itsme® platform, die vervalsingen of identiteitsfraude onmogelijk maken. We respecteren uiteraard alle privacyregels en gaan uiterst zorgvuldig om met vertrouwelijke persoonsgegevens.

Onze ethische code is gebaseerd op partnerschappen met legale en erkende bedrijven in onze sector.

Napoleon Sports & Casino is stichtend lid van de Belgian Association of Gaming Operators (BAGO), de vereniging waarin de 5 belangrijkste bedrijven uit de Belgische privésector van de kansspelen de krachten bundelen. Wij werken actief samen aan beschermings- en bewustmakingsprogramma’s met erkende organisaties zoals de Kansspelcommissie.